Dekorasyon; yaşanan mekanların kullanım amaçlarına uygun olarak en verimli, estetik ve sanatsal bir şekilde düzenlenmesidir.

Tarih boyunca; insanın yaşadığı ve kullandığı iç/dış mekanlar üzerinde, çok gelişmeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler sonucunda da bir çok tasarımlar ortaya çıkmıştır. Amaç, özgün ve yaratıcı tasarımlarla insanın kendine olan güvenini aşabilmek, farklılaşmaktır.

Bugün için çoğunlukla dekorasyon firmaları tarafından iş kolu haline gelmiş bulunan ''Dekorasyon'' kavramı, süsleme sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaşanılan mekanların insan hayatına renk katması kadar, doğaya bakış açısıyla doğru orantılı da olarak değişiklik göstermektedir.

Dekorasyon firmaları ; mistik ya da sembolik anlamda renklerin, şekillerin ve materyallerin kullanımıyla, her mekanda veya nesnede içinizdeki yaratıcılığı ortaya koymanıza yardımcı ve rehber olurlar. Tam da bu noktada ON-SAŞ sözkonusu rehberliği yapmaktadır.