Haber Tarihi: 19 Nisan 2019

GOTİK MİMARİ

Seine nehrinin ortasında yer alan ve Paris kentinin kurulduğu Cité adasında yükselen Notre Dame de Paris, 850 yıllık Gotik ihtişamı iliklerimizde hissettirir. Gotik kelimesi, aslen Ortaçağ mimarisine daha sonraki dönemlerde verilen bir isimdir ve karanlık, grotesk ve korkutucu olanı tanımlar.

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Roma medeniyetini unutarak “karanlık çağa” giren Avrupa’nın, kilise (ve aristokrasi) tekelinde geçirdiği bin yıllık bir dönemin görkemli finaline işaret eder Gotik mimari.

Gotik mimarinin temelleri ilk kez 1141’de Paris yakınlarında yer alan St. Denis Bazilikasında atılmış ve Avrupa Gotik mimarisinin gül pencere, çan kulesi, genişletilmiş transept ve koro bölümü ve gösterişli giriş portalleri gibi tipik elemanları ilk kez bu yapıda kullanılmıştır.

Gotik mimaride amaç hep daha yükseğe, daha aydınlığa ve daha fazla açıklığa erişmek olmuş, tanrının kutsal ışığına ve gökyüzündeki mertebesine ulaşmak için mimarinin sınırları zorlanmıştır.

Böylece mimari strüktürün ön plana çıktığı, sivri kemerlerin, kaburga tonozların ve uçan payandaların yapıyı tanımladığı ve daha yükseğe taşıdığı bir üslup ortaya çıkmış, mimarinin ihtişamı ise dekoratif sanatlar yoluyla güçlendirilmiş, adeta yapının kendisi İncil’in üç boyutlu bir ifadesi haline gelmiştir.

İncil’den sahneler tasvir eden bezemelerin etkisinde, öte dünyaya ait varlıkları betimleyen heykellerin gözetiminde, pencere vitraylarından süzülen ruhani ışığın büyüsünde, devasa orglardan yükselen tınıların eşliğinde ve gökyüzüne yükselen abidevi kolonların gölgesinde, Gotik katedraller cemaatin bütün duyularına hitap etmiş, hem vaaedilen cennetin ve hem de korkulan cehennemin bir ifadesi haline gelmiştir.

Katedrallerin kenti ve toplumu şekillendirme rolü

1150 ile 1500 yılları arasına tarihlenen Geç Ortaçağ döneminde adeta bir yapım çılgınlığı yaşanmış, kilisenin mutlak gücünü ve kudretini temsil eden devasa katedraller ve çan kuleleri Ortaçağ Avrupa kentlerinin alamet-i farikası haline gelmiştir. Örneğin 1150 ve 1450 yılları arasında sadece Fransa’da 80’den fazla katedral inşa edilmiştir.

Ancak bu devasa ve abidevi yapıların inşasının on yıllar ve hatta bazen yüzyıllar sürdüğünü düşünürsek, kilisenin tartışılmaz gücünün ve egemenliğinin ifadesi olan bu katedrallerin hem kenti hem de toplumu şekillendirmekteki rolünü bir kez daha idrak etmiş oluruz.

Yapımı 182 yıl, eklemeler ve güçlendirmeler yüzlerce yıl sürdü

Yapımına 1163’te başlanan Paris Notre Dame Katedrali’nin de inşası 182 yıl sürmüş ve yapı ancak 14. Yüzyıl ortalarında tamamlanabilmiştir. Bundan sonra da katedrale yüzlerce yıl boyunca sürekli eklemeler ve güçlendirmeler yapılmıştır.

Katedral türünün en büyük ve en gösterişli örneği olmamakla beraber, Paris’in giderek artan dini ve siyasi önemini yansıtacak şekilde ihtişamlı ve ihtimamlı bir şekilde inşa edilmiş, özellikle içinde barındırdığı dini emanetleri, en büyüğü 13 ton ağırlığında on adet çanı, 8000 boruluk orgu, eşsiz vitrayları ile kentin ve hatta Fransa’nın simgesi haline gelmiştir.

Fransız devriminin etkisi

Sonraki yüzyıllarda ise katedralin kaderi dönemin değişen siyasi atmosferiyle eşgüdümlü olarak devinecektir.

Kiliseye ve monarşiye karşı ayaklanan Fransa halkı tarafından gerçekleştirilen Fransız Devrimi sonrasında, Paris ve civarındaki pek çok kilise ve saray yıkılmış, kilise ve sarayın mülklerine el konulmuştur.

Notre Dame ise bu dönemde büyük hasar görmüş, katedralin Batı cephesini süsleyen ve İsa’nın 28 kralını betimleyen heykellerin kafası koparılmış, diğer heykeller ise tahrip edilmiştir. Fransız devrimi sonrasında yapı dini görevinden soyutlanarak depo vb. işlevler için kullanılmıştır.

Notre Dame’ın kaderini değiştiren yazar: Victor Hugo

Napoleon I döneminde dini statüsünü geri kazanan yapı, imparatorun taç giyme törenine ev sahipliği yapmış olsa da 19. yüzyılın ilk yarısında halen oldukça bakımsız ve harap durumdadır.

Hatta bazı kısımları harabe haline gelmiş kilisenin yıkılması da gündemdedir.

Ancak dönemin önemli siyasi figürlerinden ve entelektüellerinden biri olan, Romantik akımın öncülerinden Victor Hugo Notre Dame’ın kaderini bir kez daha değiştirecektir.

Hugo’ya göre katedral Fransız milli mirasının vazgeçilmez bir parçasıdır ve yapı ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. 

Yıllarca sürgünde yaşayan, şiirleri, romanları ve oyunları halk üzerinde müthiş etkili olan ve Fransalılar tarafından halk kahramanı olarak kabul edilen Victor Hugo’nun 1831’de yazmış olduğu romanı “Notre Dame de Paris” katedralin iade-i itibar kazanmasına vesile olacaktır.

Victor Hugo’ya göre modern dönemde metin artık mimariyi yenmiştir, kendisi okunabilir bir kitap olan mimari artık yerini kağıda ve kaleme bırakmıştır. Dolayısıyla mimariyi savunmak ve yapının geleceğini belirlemek de kitaba düşmüştür.

Hugo’nun fikirleri hem toplum hem de saray tarafından kabul görür. Fransız toplumsal hafızasının ve milli tarihinin bir parçası olarak kabul edilen Ortaçağ yapılarının korunması ve restore edilmesi gündeme gelir.